J.Views, 401 Days (הפקה עצמאית, יוני 2016)

“כאשר פתחת עיניך – הכל נעלם”. הקול – קולו של יונתן דגן, האדריכל של J.Views. המנגינה, הקולות, הצלילים מעבירים תחושת דכדוך. השיר – זרם תודעה  –  It Was Over.  מגבירים קצב. ל –  Turned To The Sun.  המשך זרם הזיה עגמומי – והפעם רצף המחשבות נוגע באהבה חדשה, בבית חדש. […]
קרא כתבה >>